Tất cả bài viết

Ứng dụng khoa học công nghệ vào chế biến sấy khô hoa cúc chi tại HTX Riti-tỉnh Ninh Bình

Ứng dụng khoa học công nghệ vào chế biến sấy khô hoa cúc chi tại HTX Riti-tỉnh Ninh Bình

30/03/2021

Phóng sự "Khoa học kỹ thuật và Công nghệ: Kỹ thuật trồng và chế biến hoa cúc chi" của Đài truyền hình Ninh Bình tại H...