Vận hành máy đóng gói bột rau má trước khi xuất xưởng