Ngôn ngữ lập trình điều khiển máy đóng gói tự động

Lập trình điều khiển máy đóng gói tự động

Ngôn ngữ lập trình điều khiển máy đóng gói thường được sử dụng trên các PLC (Programmable Logic Controller). Có nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau được hỗ trợ trên các PLC, nhưng hai ngôn ngữ phổ biến nhất là:

 1. Ladder Logic (LD): Đây là ngôn ngữ lập trình dựa trên biểu đồ mạch điện ladder, giúp biểu diễn các tín hiệu và sự tương tác giữa các thành phần trong hệ thống điều khiển. Ladder Logic dựa trên các relay logic truyền thống và rất phổ biến trong các ứng dụng điều khiển công nghiệp.
 2. Structured Text (ST): Đây là một ngôn ngữ lập trình bậc cao dựa trên cú pháp của ngôn ngữ Pascal. Structured Text cho phép bạn viết các đoạn mã lập trình phức tạp và thực hiện các tính toán, vòng lặp, cấu trúc rẽ nhánh, và các chức năng khác.

Ngoài ra, các PLC cũng có thể hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình khác như Function Block Diagram (FBD), Sequential Function Chart (SFC), và Instruction List (IL). Sự lựa chọn ngôn ngữ lập trình phụ thuộc vào PLC cụ thể bạn sử dụng và yêu cầu của ứng dụng điều khiển máy đóng gói. Hãy tham khảo tài liệu và hướng dẫn của nhà sản xuất PLC để biết thêm chi tiết về ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ.

Code lập trình điều khiển máy đóng gói bột

Dưới đây là một đoạn mã lập trình sử dụng ngôn ngữ Ladder Logic trên PLC để điều khiển máy đóng gói bột tự động. Lưu ý rằng mã này chỉ là một ví dụ cơ bản và cần được tùy chỉnh cho phù hợp với yêu cầu cụ thể của hệ thống bạn. Hãy tham khảo tài liệu và hướng dẫn của nhà sản xuất PLC cụ thể để biết thêm chi tiết.

NETWORK 1: Main Control

--| Start_Button |----[ ]----[/]---+----[ ]----( )----[/]--+
                                   |                       |
                                   +----[/]---+----[ ]----+

--| Stop_Button |-----[ ]---------+                       |
                                                    +----[/]---( )
                                   +----[ ]----[ ]----[ ]
                                   |                       |
--| Emergency_Stop |---[/]--------+----[/]---( )----[ ]--+

--| Motor |---+----[ ]----[/]---( )----[/]--+
             |                            |
             +----[/]---+----[ ]----[ ]----+
                        |
--| Conveyor |---+----[ ]----[/]---( )----[/]--+
                 |                            |
                 +----[/]---+----[ ]----[ ]----+
                            |
--| Packaging_Mechanism |---+----[ ]----[/]---( )----[/]--+

--| Level_Sensor |---[ ]----[/]--+
                                |
--| Powder_Feeder |---+----[ ]----[/]---( )----[/]--+
                     |                            |
                     +----[/]---+----[ ]----[ ]----+
                                |
--| Packaging_Feedback |---[ ]----[/]--+
 

Trong đoạn code trên, chúng ta sử dụng các biến đầu vào và đầu ra như sau:

 • Start_Button: Nút bấm để bắt đầu quá trình đóng gói bột.

 • Stop_Button: Nút bấm để dừng quá trình đóng gói bột.

 • Emergency_Stop: Nút bấm dừng khẩn cấp để dừng ngay lập tức quá trình đóng gói bột.

 • Level_Sensor: Cảm biến mức bột, dùng để kiểm tra mức bột trong hộp đựng.

 • Packaging_Feedback: Cảm biến phản hồi quá trình đóng gói, dùng để kiểm tra xem quá trình đóng gói đã hoàn thành hay chưa.

 • Motor: Điều khiển động cơ chính để thực hiện quá trình đóng gói bột.

 • Conveyor: Điều khiển băng tải để chuyển bột từ hộp đựng đến cơ chế đóng gói.

 • Packaging_Mechanism: Điều khiển cơ chế đóng gói

NETWORK 2: Automatic Packaging Process

--[ ]---+--[ ]--[/]--+--[ ]--+--[ ]--[ ]--[ ]--[/]--+
       |            |       |      |      |           |
       +--[ ]----[/]--+       |      |      |           |
                             |      |      |           |
       +--[ ]----[ ]----[/]--+      |      |           |
       |            |              |      |           |
--[/]--+--[ ]--[ ]--+--[ ]-----[/]--+      |           |
       |       |      |                     |           |
--[ ]--+       |      +--[ ]---[/]--+      |           |
              |                     |      |           |
--[ ]----------[ ]--[ ]----[/]----[ ]--[/]--( )--------+

Trong network 2, chúng ta sử dụng các relay logic để điều khiển các bước cụ thể trong quá trình đóng gói bột tự động. Dưới đây là phân tích các bước trong mạch điều khiển:

 1. Bước 1: Khi nút Start_Button được nhấn, relay kích hoạt và đặt biến MotorConveyor thành ON. Điều này bật động cơ chính và băng tải, cho phép quá trình đóng gói bắt đầu.

 2. Bước 2: Băng tải chuyển bột từ hộp đựng đến cơ chế đóng gói. Cảm biến Level_Sensor được sử dụng để kiểm tra mức bột trong hộp đựng. Nếu mức bột đạt đủ, relay kích hoạt và đặt biến Powder_Feeder thành ON. Điều này cho phép bột được cung cấp đến cơ chế đóng gói.

 3. Bước 3: Cơ chế đóng gói bắt đầu. Relay kích hoạt và đặt biến Packaging_Mechanism thành ON. Cơ chế này có thể bao gồm các hành động như đóng gói, niêm phong, và định dạng bao bì.

 4. Bước 4: Sau khi quá trình đóng gói hoàn thành, cảm biến Packaging_Feedback được sử dụng để kiểm tra xem quá trình đóng gói đã hoàn thành hay chưa. Nếu đã hoàn thành, relay kích hoạt và đặt biến Motor, Conveyor, Powder_Feeder, và Packaging_Mechanism thành OFF, dừng quá trình đóng gói.

 5. Bước 5: Nếu nút Stop_Button được nhấn, relay kích hoạt và đặt biến Motor, Conveyor, Powder_Feeder, và Packaging_Mechanism thành OFF, dừng ngay lập tức quá trình

Các bước nạp ROM chương trình điều khiển cho máy đóng gói tự động

Để nạp chương trình điều khiển (ROM) vào máy đóng gói tự động, bạn cần tuân theo các bước sau:

 1. Chuẩn bị chương trình điều khiển: Sử dụng phần mềm lập trình PLC để tạo chương trình điều khiển cho máy đóng gói tự động. Trong quá trình lập trình, bạn sẽ sử dụng các ngôn ngữ lập trình như Ladder Logic, Structured Text, hoặc ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ bởi nhà sản xuất PLC cụ thể.

 2. Kết nối với PLC: Kết nối máy tính của bạn với PLC sử dụng cáp lập trình thích hợp. Đảm bảo kết nối được thiết lập chính xác và đúng cổng giao tiếp trên PLC.

 3. Mở phần mềm lập trình PLC: Mở phần mềm lập trình PLC cụ thể mà bạn sử dụng để nạp chương trình điều khiển vào PLC. Đảm bảo bạn đã cài đặt và cấu hình phần mềm lập trình đúng cách.

 4. Kết nối với PLC: Trong phần mềm lập trình PLC, thực hiện kết nối với PLC thông qua cổng giao tiếp đã kết nối trước đó. Chọn đúng loại PLC và cổng giao tiếp tương ứng trong phần mềm.

 5. Chọn chương trình điều khiển: Tải chương trình điều khiển từ máy tính của bạn vào phần mềm lập trình PLC. Điều này thường được thực hiện bằng cách chọn tệp tin chứa chương trình điều khiển và tải lên PLC.

 6. Xác nhận và nạp chương trình: Kiểm tra lại chương trình điều khiển đã chọn và tiến hành nạp chương trình vào PLC. Chờ cho quá trình nạp hoàn tất và xác nhận rằng chương trình đã được nạp thành công vào PLC.

 7. Kiểm tra chương trình điều khiển: Sau khi nạp chương trình, thực hiện kiểm tra chương trình điều khiển trên máy đóng gói tự động. Đảm bảo rằng chương trình hoạt động như mong đợi và các chức năng được thực hiện đúng.

Lưu ý: Quá trình nạp chương trình điều khiển có thể có những bước và yêu cầu cụ thể tùy thuộc vào nhà sản xuất PLC và phần mềm lập trình. Hãy tham khảo tài liệu và hướng dẫn của nhà sản xuất PLC cụ thể để có thông tin chi tiết và chính xác hơn về quy trình nạp chương trình điều khiển cho máy đóng gói tự động. Chi tiết liên hệ 0836248666

Công cụ dụng cụ cần thiết để lập trình, nạp ROM cho máy đóng gói tự động

Để lập trình và nạp ROM cho máy đóng gói tự động, bạn cần sử dụng các công cụ và dụng cụ sau đây:

 1. Phần mềm lập trình PLC: Đây là phần mềm đặc biệt được cung cấp bởi nhà sản xuất PLC để lập trình và nạp chương trình điều khiển vào PLC. Mỗi nhà sản xuất thường có phần mềm lập trình riêng cho dòng sản phẩm PLC của họ. Ví dụ: Siemens Step 7, Allen-Bradley RSLogix, Mitsubishi GX Works, Omron CX-Programmer, và Schneider Electric Unity Pro.

 2. Cáp lập trình: Đây là cáp kết nối giữa máy tính và PLC để truyền dữ liệu và điều khiển quá trình lập trình và nạp chương trình. Cáp lập trình thường có các đầu cắm và cổng giao tiếp tương ứng với PLC cụ thể mà bạn sử dụng, chẳng hạn như cổng RS-232, USB, Ethernet, hay Profibus. Cáp lập trình cần phù hợp với nhà sản xuất và dòng sản phẩm PLC của bạn.

 3. Máy tính: Bạn cần sử dụng một máy tính để chạy phần mềm lập trình PLC và kết nối với PLC thông qua cáp lập trình. Máy tính nên đáp ứng yêu cầu phần cứng và hệ điều hành của phần mềm lập trình PLC.

 4. Chương trình điều khiển: Đây là file chứa mã lập trình điều khiển cho máy đóng gói tự động. Chương trình này được tạo ra trong phần mềm lập trình PLC và sau đó được nạp vào PLC.

 5. ROM (Read-Only Memory): Đây là một loại bộ nhớ chỉ đọc trong PLC, nơi chương trình điều khiển được lưu trữ. ROM thường là một phần của PLC và không thể thay đổi dữ liệu bên trong.

NHÀ MÁY CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG HÓA ANPHA TECH

Nhà máy HCM: 59/45 Đường Bùi Văn Thủ, Ấp Tiền Lân 1, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP.HCM.
CN Hà Nội: Số 17 ngõ 1295 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội Điện thoại: +8428.6272 2980 - Fax:+8428.6266 9958Hotline:0902 641 345 (Mr. Kiều) - 0932 696 717 (Mrs.Hiền)
Hotline Miền Bắc: 0836248666 (Mr. Toàn)
Email: cokhianpha@maydonggoi.com.vn website https://maydonggoi.com.vn https://anphapacking.com https://maydonggoibaobi.vn/(đã đăng ký bộ công thương)

Tham khảo thêm các nội dung về máy đóng gói khác:

Thạch, siro, chè liên, chè sầu;

Bột rau, ngũ cốc, mì, cháo, thực phẩm chức năng

Gia vị, nước sốt, nước lẩu, tương cà, tương ớt

Đường, muối

Cà phê bột, hòa tan, hạt

Trà xanh, trà chanh, đào, thảo mộc

Rau củ quả, hạt hướng dương, điều, đỗ,lạc, macca, đậu phộng

Sản xuất đóng gói bánh, kem, sữa

Máy chiết rót đóng chai, lọ, bình, hũ

Mỹ phẩm, dược phẩm

Sấy, hút chân không

Vật liệu xây dựng, bột keo, chả ron, đồ dùng, dụng cụ

Cân định lượng

Máy đóng gói nguyên liệu dạng hạtdạng bộtdạng lỏng/dạng sệtdạng hỗn hợp